เยี่ยมชม หลักสูตร และกิจกรรมของ
AUA ศูนย์พัทยา Click
เยี่ยมชม หลักสูตร และกิจกรรมของ
AUA ศูนย์บางแสน Click
AUA Pattaya Website Click
AUA Bang-saen Website Click

เรียน ภาษาอังกฤษ กับโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา สาขา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ บางแสน และ พัทยา จ.ชลบุรี
เรียน ภาษาไทย กับโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา สาขา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ พัทยา จ.ชลบุรี
Study English at A.U.A. Bangsaen and A.U.A. Pattaya Chonburi
Study Thai Language at A.U.A. Pattaya Chonburi