มีผู้เข้าชมทั้งหมด :: 54837
 
 


หลักสูตร Buffet Course

สมัครวันนี้ เข้าเรียนได้ทันที ! ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนในหลักสูตรปกติแต่ไม่มีเวลาว่าง หรือไม่สามารถเรียนในวันและเวลาเดียวกันได้ทุกสัปดาห์ สำหรับ Buffet Course ท่านสามารถเลือกเริ่มและจบคอร์ส รวมทั้งเลือกเวลาเรียนได้โดยคุณสามารถจัดตารางเวลาเรียนของคุณได้เอง

Buffet Course

The Buffet Course is a new flexible way of studying the AUA regular program aimed at students who are too busy to study on the same days every week. You can start and finish this course at any time. Buffet students are VIP students who take control of their study and decide when and which class they want to study. As a buffet student, you cannot be absent too much and you will only be graded when you complete the program for each book and take a test. You can also choose when you want to test.

You can buy up to 120 hours at any time and complete those hours at times that are convenient for you knowing you will always have classes to attend.

Take control of your study and start learning today!

 

เอ.ยู.เอ บางแสน ชั้น 2 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 038-395015, 038-102284 Fax. 038-393469