มีผู้เข้าชมทั้งหมด :: 53867
 
 

 

Schedule 2017

Term 4

Weekdays
Start – until : 12 Jun - 20 July
Registration : 22 May - 11 Jun
Placement Test : 5-11 Jun

Saturday+Sunday
Start – until : 17 Jun - 23 July
Registration : 22 May - 11 Jun
Placement Test : 5-11 Jun

Term 5

Weekdays
Start – until : 31 July - 7 Sep
Registration : 10 -30 July
Placement Test : 24 -30 July

Saturday+Sunday
Start – until : 5 Aug - 10 Sep
Registration : 10 -30 July
Placement Test : 24 -30 July

Term 6

Weekdays
Start – until : 18 Sep - 26 Oct
Registration : 28 Aug - 17 Sep
Placement Test : 11 -17 Sep

Saturday+Sunday
Start – until : 23 Sep - 29 Oct
Registration : 28 Aug - 17 Sep
Placement Test : 11 -17 Sep

Term 7

Weekdays
Start – until : 6 Nov - 14 Dec
Registration : 16 Oct - 5 Nov
Placement Test : 30 Oct - 5 Nov

Saturday+Sunday
Start – until : 11 Nov - 17 Dec
Registration : 16 Oct - 5 Nov
Placement Test : 30 Oct - 5 Nov**All students who want to enroll in a course at AUA take the AUA Placement Test first
ภาพกิจกรรมเพื่อสังคม
การแสดงเปียโนการกุศลเพื่อนำรายได้มอบให้ เป็นทุนแก่นักศึกษาแพทย์ มูลนิธิมหิดลอดุลยเดช
มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม Bang-saen Bike Week 2010A.U.A Bangsaen : 2nd floor Prof.Prayoon Jindapradit Building, Burapha University
169 Longhaad Road T.Saensuk A.Muang Chonburi 20131
Tel.038-102284, 038-395015 Fax. 038-393469