มีผู้เข้าชมทั้งหมด :: 54837
 
 

 

Schedule 2019

Term 1

Weekdays
Start – until : 14 Jan – 21 Feb
Registration : 1 Dec 2018 - 10 Jan 2019


Saturday+Sunday
Start – until : 12 Jan - 17 Feb
Registration : 1 Dec 2018 - 10 Jan 2019


Term 2

Weekdays
Start – until : 4 Mar - 11 Apr
Registration : 28 Jan - 28 Feb


Saturday+Sunday
Start – until : 2 Mar - 7 Apr
Registration : 28 Jan - 28 Feb**All students who want to enroll in a course at AUA take the AUA Placement Test first
ภาพกิจกรรมเพื่อสังคม
การแสดงเปียโนการกุศลเพื่อนำรายได้มอบให้ เป็นทุนแก่นักศึกษาแพทย์ มูลนิธิมหิดลอดุลยเดช
มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม Bang-saen Bike Week 2010A.U.A Bangsaen : 2nd floor Prof.Prayoon Jindapradit Building, Burapha University
169 Longhaad Road T.Saensuk A.Muang Chonburi 20131
Tel.038-102284, 038-395015 Fax. 038-393469