มีผู้เข้าชมทั้งหมด :: 54837
 
 


ทางเลือกใหม่ของการเรียนที่เหมาะกับคุณPrivate / Small Group
      เป็นหลักสูตรพัฒนาการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว แบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่มย่อย สามารถเลือกคอร์สและเวลาเรียนได้

Young Learner
       สำหรับนักเรียนมัธยมต้น (อายุ 14 ปีขึ้นไป) เพื่อพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ  และเพิ่มความมั่นใจ  
เรียน 6 สัปดาห์ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์

Buffet Course
       หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนพิเศษเช่นคุณ ลงทะเบียนแบบ Buffet Course สามารถเรียนได้มากถึงครั้งละ 4 ระดับ ให้คุณจัดการเวลาเรียนของคุณได้ด้วยตัวคุณเอง เรียนได้ทุกช่วงเวลาที่เปิดสอน ไม่ว่าเทอมไหนก็เข้าเรียนได้

Hybrid Course
       เป็นหลักสูตรปกติที่ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีเวลาเข้าห้องเรียนน้อย ขาดเรียนบ่อย Hybrid Course ช่วยได้โดยแจ้งลงทะเบียนเรียนแบบ Hybrid ผู้เรียนจะได้รับ e-mail เกี่ยวกับงานที่ต้องทำเพิ่ม สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายจากที่บ้านและส่งกลับมา ค่าลงทะเบียนเรียนเท่ากับหลักสูตรปกติ ต้องลงทะเบียน Hybrid Course ก่อนเปิดเทอม
      จะซ้ำชั้นทำไมถ้าคุณมีความสามารถ ?


เอ.ยู.เอ บางแสน ชั้น 2 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 038-395015, 038-102284 Fax. 038-393469